Carol Davila Medicinska Universitet i Bukarest, Rumänien