Gr. T. Popa Medicinska Universitet i Iasi, Rumänien