Jessenius Medicinska Universitet i Martin, Slovakien