Ovidius Medicinska Universitet i Costanta, Rumänien