Palacky Tandvårduniversitet i Olomouc, Tjeckien

Palacky Tandvårduniversitet i Olomouc, Tjeckien

Palacky Universitetet ligger i Olomouc, en liten studentorienterad stad med cirka 100000 invånare. Fakulteten för allmän medicin och tandvård har ett internationellt erkännande och ett stort antal av sina akademiker är etablerade i Storbritannien, USA, Kanada och skandinaviska länder. Anläggningarna finns på samma campus som universite tssjukhuset.

Studieprogrammet vid Palacky Tandvårdsuniversitet är uppdelat i tre grundläggande delar: teoretiska ämnen (anatomi, fysiologi, histologi och embryologi, kemi, biokemi, biofysik), prekliniska och kliniska ämnen (mikrobiologi, farmakologi, patologisk fysiologi, kirurgi, internmedicin, neurologi, psykiatri). Huvudvikt läggs på specialämnen som förebyggande tandvård och kariologi, preklinisk tandvård, protetisk teknik, tandvård, tandreglering, endodonti, periodonti, konserverande tandvård eller munkirurgi. En viktig del av studien ägnas åt praktiska utbildningar. Studieplanen innehåller också kurser inom management, etik, lagstiftning och sociala aspekter av tandvård. Tandvårdsprogrammet avslutas med slutliga statliga undersökningar inom konserverande tandvård, tandreglering och proteser och munkirurgi.

Alla teoretiska och prekliniska discipliner undervisas i Teoretiska Institutet-byggnaden på universitetssjukhusets campus. Kliniska discipliner undervisas på universitetssjukhuset. Sjukhusets utrustning uppfyller alla samtida standarder som krävs för medicinsk utbildning av hög kvalitet.

Studieåret är indelat i två terminer, var och en följt av en tentamensperiod.

STUDIELÄNGD – STUDIEAVGIFTER:

Studielängden för tandvård vid Palacky Universitet är 5 år och avgiften är 11 800 euro.

Din antagning till Palacky Tandvårdsuniversitet är vårt ansvar. Ansök till oss och vi garanterar dig en plats.

INTRÄDESPROVS KRAV:

Sökande måste klara inträdesflervalsprov i kemi, fysik och biologi, vi hjälper våra elever noggrant förbereda sig för att säkra 100% framgång.

Övningsprov biologi & kemi

TA EMOT VÅRA STUDENTER:

Vårt företag ansvarar för att ta emot eleverna under de första stegen. Eleverna ackompanjeras av våra partners i det gällande landet.

HUR DU ANSÖKER:

Sökande måste fylla i ett ansökningsformulär online.

Jämför studieavgifter för Tandvårdsuniversitet

Vi förbereder dig grundligt för inträdesprovet för att säkerställa din framgång.

All universitet vi representerar är CSN berättigade, vi kan även hjälpa dig med din ansökan om studielån.