Universitetet för Veterinärmedicin i Brno, Tjeckien