Universitetet för Veterinärmedicin i Sofia, Bulgarien