Universitetet för Veterinärmedicin i Wien, Österrike