Kıyaslamak öğrenim ücretleri Veteriner Hekimliği

Tıp, Dış Hekimliği, EczacılıkVeteriner Hekimliği ve 180 mertebe programları teklif ediyoruz!

TIP

Comenius Üniversitesi Tıp Bratislava
Jessenius Üniversitesi Tıp Martin
Šafárik Üniversitesi Tıp Košice

Gr.T. Popa Üniversitesi Tıp İaşi
Ovidius Üniversitesi Tıp Köstence
Iuliu Hațieganu Üniversitesi Tip Cluj
Carol Davila Üniversitesi Tıp Bükreş

Varna Üniversitesi Tıp
Sofya Tıp Üniversitesi Tip
Plovdiv Üniversitesi Tıp

Viyana Üniversitesi Tıp

Novi Sad Tıp Üniversitesi

DİŞ HEKİMLİĞİ

Comenius Üniversitesi Diş Hekimliği Bratislava
Pavol Jozef Šafárik Üniversitesi Diş Hekimliği Košice

Gr.T. Popa Üniversitesi Diş Hekimliği İaşi
Iuliu Hațieganu Üniversitesi Diş Hekimliği Cluj

Varna Üniversitesi Diş Hekimliği
Sofya Üniversitesi Diş Hekimliği
Plovdiv Üniversitesi Diş Hekimliği

Viyana Üniversitesi Diş Hekimliği Avusturya

Novi Sad Diş Hekimliği Üniversitesi Sırbistan

ECZACILIK

Comenius Üniversitesi Eczacılık Bratislava Slovakya

Eczacılık Üniversitesi Brno Eczacılık Çekya

Gr.T. Popa Üniversitesi Eczacılık İaşi Romanya

Iuliu Hațieganu Üniversitesi Eczacılık Üniversitesi Cluj Romanya

Viyana Üniversitesi Eczacılık Avusturya

Novi Sad Eczacılık Üniversitesi Sırbistan

VETERİNER HEKİMLİĞİ

Brno Veteriner Hekimliği Üniversitesi Çekya

Košice Veteriner Hekimliği Üniversitesi Slovakya

Veteriner Hekimliği Üniversitesi Cluj Romanya

University of Veterinary Medicine in Sofia, Bulgaria

Trakia University of Veterinary Medicine in Stara Zagora, Bulgaria

Viyana Veteriner Hekimliği Üniversitesi Avusturya

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Hekimliği ve 180 mertebe programları teklif ediyoruz!

Bulgaristan, Balkanlar’da yer alan ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir.

Bulgaristanda Inglezce Tıp egitimi : Varna Üniversitesi Tıp, Sofya Tıp Üniversitesi, Plovdiv Üniversitesi Tıp

Bulgaristanda Inglezce Diş Hekimliği egitimi: Sofya Üniversitesi Diş Hekimliği, Varna Üniversitesi Diş Hekimliği, Plovdiv Üniversitesi Diş Hekimliği