Läkarprogrammet på Universitetet i Plovdiv, Bulgarien