Läkarprogrammet på Universitetet Gr. T. Popa i Iasi, Rumänien