Tandläkarprogrammet på Universitetet Comenius i Bratislava, Slovakien